Sleyn raamattukoulutustyö - mitä materiaalia on tarjolla?


Siitä lähtien kuin verkkotyö on ollut mahdollista, Sley on pyrkinyt käyttämään verkkoa Raamatun opettamiseen. Tässä dokumentissa esittelen tämänhetkistä (10.12.2020) tarjontaa.


Tärkein sivu on Sleyn raamattusivuston pääsivu, www.sley.fi/toiminta/raamattu-tutuksi/ Pane merkille myös kansainvälinen raamattusivusto www.bibletoolbox.net sekä paljon raamattumateriaalia sisältävä www.koskenniemi.fi


Vanha testamentti


Tärkein Sleyn Vanhan testamentin opiskelijalle tarjoama työkalu on Vanhan testamentin aikajana. Se auttaa sijoittamaan Vanhan testamentin kirjat oikealle paikalleen historiaan ja johdattelee lukemaan kutakin kirjaa. Löydät sen täältä https://aikakone.sley.fi/vtpeli/aikajana2.php


Aikajanaa vihreää osaa naksauttamalla löydät hyvin suppean kuvauksen tilanteeseen kuuluvasta historiallisesta taustasta. Janan yläpuolella on lyhyitä kuvauksia henkilöistä ja sen alapuolelta saat naksauttamalla lukuapua jokaiseen kirjaan.


Aikajanan tekstit ovat kirjoittaneet Antti ja Martti Laato sekä Erkki Koskenniemi. Antti ja Martti Laaton laajempi historian ja Vanhan testamentin kirjat kattavan varsin perusteellisen esityksen löydät täältä https://mediakirjasto.sley.fi/2020/12/johdatus-vanhan-testamentin-sisaltoon-ja-tutkimukseen


Uusi testamentti


Uuden testamentin osalta tärkein työkalu on kartta, jonka löydät täältä https://aikakone.sley.fi/utkartta/. Se vaatii toimiakseen apuohjelman (Flash), jonka tuki on valitettavasti päättymässä.


Tältä kartalta saat esimerkiksi Korinttia naksauttamalla esille lyhyen kuvauksen kaupungista, aiheeseen liittyvät raamattulinkit sekä linkin luku luvulta eteneviin kirjojen selityksiin.


Karttaohjelma antaa myös mahdollisuuden opiskella Paavalin lähetysmatkoja ja löytää lisätietoa kustakin hänen pysähdyspaikastaan.

Luku luvulta eteneviä selityksiä löydät osoitteesta www.sley.fi/toiminta/raamattu-tutuksi/raamattuluennot/. Niitä on myös sivulla www.koskenniemi.fi


Raamattuopetuksia aihe aiheelta


Sleyn raamattusivuilla on esityksiä useista aihepiireistä. Esitykset on jaettu kahteen osaan: Miten uskomme ja miten elämme. Löydät esitykset täältä https://www.sley.fi/toiminta/raamattu-tutuksi/raamattuluennot/


Saman kaavan mukaisesti jäsennetyn luettelon löydät myös osoitteesta https://www.koskenniemi.fi/opetuksia

Raamattupiirioppaita


Sleyn sivuston raamattuoppaat ovat vapaasti käytettävissä täällä

www.sley.fi/toiminta/raamattu-tutuksi/raamattupiirioppaat/


Ohjelmia itseopiskeluun


Tarjolla on myös useita ohjelmia itseopiskeluun. Nämä ohjelmat on pyritty laatimaan käyttäjän tarpeiden ja osaamisen tason mukaisesti: Sininen reitti on tarkoitettu vasta-alkajalle, Punainen reitti vaatii jo huomattavasti enemmän. Tällä hetkellä tarjolla ovat seuraavat


Uuden testamentin Sininen reitti ohjaa lukemaan Uuden testamentin läpi: suositeltava lukutahti on kaksi lukua päivässä. Yksityiskohtiin ei pysähdellä, vaan tällä kertaa pyritään luomaan kokonaiskuva Uudesta testamentista. Reitille saat tukea kunkin kirjan kohdalla täällä www.koskenniemi.fi/ut-sininen-reitti


Suunnitteilla oleva Punainen reitti johdattaa jo jonkin verran syvemmälle eri kysymyksenasetteluihin.


Vanhan testamentin Sininen reitti on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aiemmin lukeneet Vanhaa testamentti ollenkaan tai vain hyvin vähän. Tällä reitillä ei käydä läpi koko Vanhaa testamenttia, vaan sen keskeiset osat. Lukutahdin määrittää jokainen itse – suositus voisi olla kolme lukua päivässä. Reitin löydät täältä https://www.koskenniemi.fi/vt-sininen-reitti


Vanhan testamentin Punainen reitti on tarkoitettu niille, jotka ovat jo lukeneet Raamatun ensimmäistä osaa. Nytkään ei lueta koko Vanhaa testamenttia, mutta pysähdellään monen merkittävän kysymyksen äärelle, etsitään vastauksia ja tehdään löytöjä.  Tällä reitillä jokainen liikkeelle lähtenyt on perillä ja aarteita etsitään elämän jokaisena päivänä! Reitin löydät täältä https://www.koskenniemi.fi/vt-punainen-reitti


Suosittelen lämpimästi Tunnustuskirjojen läpilukuun ohjaavaa itseopiskelijan reittiä. Täällä kysytään, mitä luterilainen kirkkomme opettaa, ja luetaan sen Tunnustuskirjat läpi. Aloitamme siitä, minkä osaamme ulkoa, eli Apostolisesta uskontunnustuksesta. Sitten etenemme helpoista kohti haastavampaa asiaankuuluvien johdantojen tukemina. Reitin löydät täältä https://www.koskenniemi.fi/tunnustuskirjat


Bibletoolbox – kansainvälinen raamattusivusto


Erityisesti maahanmuuttajia ja lähetystyötä tukemaan on laadittu kansanvälinen raamattusivusto, jonka löydät sivulta www.bibletoolbox.net/


Täällä on tarjolla raamattuopetusta suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, arabiaksi, suahiliksi, burmaksi ja kaikkein eniten japaniksi.


Verkkoraamattukouluja


Raamatunlukijaa palvelevien sivujen lisäksi Sleyn työntekijät järjestävät verkkoraamattukouluja. Niissä opetusta annetaan videon välityksellä ja useimmiten osallistujilla on myös mahdollisuus kommentoida tai osallistua muuten keskusteluun.


Löydät verkkoraamattukoulut parhaiten Sleyn tapahtumakalenterista (https://tapahtumat.sley.fi/) tai jos olet mukana Facebookissa, pyytämällä jäsenyyttä ryhmässä Raamattu tutuksi (https://www.facebook.com/groups/200646396965469/?ref=bookmarks)


Tuletko tukijaksi?


Jos haluat tukea raamattukoulutusta, voit tehdä sen Erkki Koskenniemen tukirenkaalle (tili FI1380001500779195; viite 104426010400106515; keräyslupa 2017-2021 RA/2017/100). Voit myös käyttää Taivaallinen lahja –sivustoa (https://www.taivaallinenlahja.fi/erkki-koskenniemi).


Karkun evankelisen opiston uudisrakennusta voit tukea sivustolla Taivaallinen lahja (https://www.taivaallinenlahja.fi/karkun-evankelinen-opisto). Opistolla järjestetään keväisin ja syksyisin kolmen kuukauden raamattukurssi, joka on tarkoitettu tavallisille raamatunlukijoille.


Voit tukea myös tekstiviestillä. Kirjoita ”KARKKU20” numeroon 16499. Viesti siirtää 20€ Karkun evankelisen opiston työhön.


Kiitos lahjastasi!Erkki Koskenniemi