top of page

Tärkeä erävoitto

Tärkeä erävoitto


Helsingin käräjäoikeus antoi 30.3. 2022 tuomion, joka vapautti kansanedustaja Päiviä Räsäsen ja Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjolan kaikista syytteistä. Kolmen tuomarin helpottava tuomio oli yksimielinen.


Olen kirjoittanut asiasta laajemmin sen tultua vireille v. 2019. Käsissäni ei ole nyt käräjäoikeuden tuomiota, vaan oikeuden antama tiedote. Sen pohjalta uskallan kommentoida prosessin tämänhetkistä vaihetta – pidän valitettavana mutta varmana, että asia ei jää tähän.


Kuten kolme vuotta sitten ennakoin, tuomioistuin joutuu punnitsemaan vastakkain kahta perusoikeutta, toisaalta yhdenvertaisuutta ja siitä seuraavaa vähemmistön suojaa sekä toisaalta sanan- ja uskonnonvapautta. Molemmat ovat Suomessa luovuttamattomia ja onneksi niin.  En halua asua maassa, jossa enemmistön edustajat saavat rajoittamatta yllyttää toisiaan vihaan vaikkapa kadulla kerjääviä ulkomaalaisia kohtaan, koska – kuten tämänhetkinen Ukrainan sota osoittaa – vihan kylvämisestä korjataan lopulta satona väkivaltaa.  En kuitenkaan halua asua myöskään maassa, jossa sanomisen vapauttani kahlitaan.  Nyt oli lisäksi yhdeltä osalta kyse Raamatun sanojen lainaamisesta ja sananvapaus liittyi uskonnonvapauteen.  Kahden ehdottoman tärkeän vapauden yhteensovittaminen ei ole aina helppo tehtävä.


Keskustelun kuluessa on käynyt selväksi, että moni suomalainen on kadottanut kyvyn ymmärtää kristillistä kielenkäyttöä. Näin näyttää käyneen myös valtakunnansyyttäjälle. Kristilliseltä kannalta katsottuna moni asia on väärin ja synti ja jopa kadottava synti. Se ei tarkoita, että väärin tehneen ihmisarvo olisi hävitetty ja että kristitty saisi vihata häntä. Jokainen meistä on Jumalan edessä syntinen, mutta silti hänelle rakas.  Pidämme aviorikosta syntinä, mutta aviorikoksen tehnyt ei ole kadottanut ihmisarvoaan. Teon tuomitseminen ei merkitse ihmisen hylkäämistä – se pitäisi ymmärtää ainakin oikeusistuimessa, joka tuomitsee ihmisiä vankeuteen, mutta ei näin tehdessään vie heidän ihmisarvoaan.


 Perinteinen kristillinen usko sanoo aviorikoksen vääräksi ja lainaa Päivi Räsäsen tavoin Roomalaiskirjettä ja pitää samaa sukupuolta olevien seksisuhdetta syntinä.  Sekä avionrikkoja että homosuhteessa elävä todennäköisesti loukkaantuvat näistä puheista.  Useimmat ovat Suomessa ymmärtäneet, että ne eivät kuitenkaan ole sinänsä vihan lietsomista. Päivi Räsäsen mielipide epäilemättä loukkasi, mutta vihapuhetta se ei ollut.


Tiedotteen perusteella käräjäoikeus toimi ennakoidusti. Se punnitsi keskenään yhdenvertaisuutta ja sanan- ja uskonnonvapautta. Se ymmärsi, että sanat koetaan loukkaaviksi, mutta että Räsäsen kohdalla ei ollut kyse vihapuheesta. Kolme tuomaria asetti siksi yksimielisesti punnukset sanan- ja uskonnonvapauden puolelle. 


Kuten aiemmin kirjoitin, toisenlainen päätös olisi ollut radikaali ja muuttanut suomalaista yhteiskuntaa enemmän kuin ymmärrämme. Ensimmäiset näkemäni lehtien pääkirjoitukset pitävät Räsäsen käsityksiä typerinä, mutta oikeuden tuomiota sananvapauden vuoksi oikeana.  Käsitykset eivät minun nähdäkseni ole typeriä, mutta tuon asenteen kanssa Raamattuun sitoutuneet kristityt ovat tottuneet elämään työpaikoilla, perhepiirissä ja pahimmillaan kirkossa yli sadan vuoden ajan.  Tärkeintä on, että myös useat pääkirjoitukset tunnistivat sananvapauden kaventamisen vaaran. Erityisen oudoksi katsottiin syyttäjän YLE:lle esittämä vaatimus poistaa Räsäsen haastattelu arkistostaan. Jos tuolle linjalle mentäisiin, vastaavia kirjoituksia on paljon myös kirjastoissa ja sanomalehtien arkistoissa, ja maassa alkaisi orwellilainen menneisyyden puhdistaminen.


Pidän varmana, että syyttäjä valittaa päätöksestä. Sen jälkeen se käy läpi kaikki oikeusasteet. Viimeistään Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin ottaa kantaa Päivi Räsäsen puolesta ja se johtaa Suomessa tuomioiden kumoamiseen.  Siihen asti jatkuva julkinen myllytys saa ymmärtäväiset konservatiivit sulkemaan suunsa ja muutamat harvat ymmärtämättömät puhumaan entistä loukkaavammin. Juuri siksi olisi nyt tärkeää opettaa asioista rauhallisesti ja kiihkottomasti ja antaa Jumalan sanan tehdä työtään.


Kun muut väistävät vastuutaan, jonkun on otettava vastuu. Päivi Räsänen tarvitsee edelleen paljon esirukousta.bottom of page