Varhainen juutalaisuus

Erkki Koskenniemi, pastori

erkki.koskenniemi@gmail.com

 

Varhaisella juutalaisuudella tarkoitetaan Jeesuksen ajan juutalaisuutta.  Useimmiten varhaisen juutalaisuuden katsotaan alkavan Vanhan testamentin myöhäisempien kirjojen jälkeen ja päättyvän Jerusalemin hävitykseen v. 70 tai pian sen jälkeen – määritelmät eivät ole tässä tarkkoja.

    Tutustuminen Jeesuksen ajan juutalaisuuteen merkitsee sukeltamista rikkaaseen ja hyvin kirjavaan maailmaan. Juutalaisuus ei ollut noihin aikoihin yhtenäinen uskonto. Jerusalemissa valtaa pitäneet saddukeukset uskoivat eri tavoin kuin fariseukset, Qumranin yhteisöllä oli omat erityispiirteensä. Mutta sen lisäksi varmaan jokainen säilynyt kirjoitus heijastelee paitsi kirjoittajansa myös laajemman joukon uskon ja elämän erityispiirteitä.

   Näillä sivuilla olevat esitykset antavat pieniä tuikauksia laajaan aihepiiriin.

Tämä osa sivustosta on rakenteilla vielä suuremmassa määrin kuin muut sivut