top of page

Kvadratuksen katkelma (Johdanto ja käännös, Heikki Koskenniemi)

Kvadratuksen katkelma (Johdanto ja käännös, Heikki Koskenniemi)


Apostolien oppilaisiin on luultavimmin katsottava kuuluvaksi myös Eusebioksen sekä Kronikassaan että Kirkkohistoriassaan mainitsema Kvadratus. Kirkkohistoriassaan Eusebios kertoo (3, 37, 1) apostolien seuraajien eturivin miehiin kuuluvasta Kvadratuksesta, jolla oli profetoimisen armolahja, ja aivan pian tämän jälkeen (KH 4,3,1-2) samannimisestä henkilöstä, joka laati kristittyjä koskevan puolustuskirjoituksen ja luovutti sen keisari Hadrianukselle. Aivan ilmeisesti Eusebios puhuu samasta miehestä, varsinkin kun hän sijoittaa puolustuskirjoituksen kirjoittajankin ajallisesti apostolien ajan tuntumaan. Kronikan tiedon mukaan puolustuskirjoitus esitettiin Hadrianukselle tämän käydessä Vähässä Aasiassa, mikä on tapahtunut joko vuosina 123-125 tai v. 129. Näin ollen Kvadratuksen toiminta olisi liitettävä maantieteellisesti ja kenties myös hengellisessä mielessä samoihin kehyksiin kuin apostolisista isistä Ignatioksen ja Polykarpoksen. Jotkut ovat tosin pitäneet puolustuspuheen laatijaa ja Ateenan samannimistä piispaa samana henkilönä; Ateenan Kvadratus eli kuitenkin 2. vuosisadan jälkipuoliskolla.


Valitettavasti Kvadratuksen puolustuskirjoitus, joka oli vielä Eusebiokselle tuttu, on hävinnyt, niin että tunnemme siitä vain muutaman rivin mittaisen katkelman.


Eusebioksen Kirkkohistorian yllä mainittu kohta 4, 3, 1-2 siihen sisältyvine Kvadratuksen sanoineen kuuluu seuraavasti:


Kun Trajanus oli hallinnut täydet kaksikymmentä vuotta, kuutta kuukautta vaille, Aelius Hadrianus tuli hallitsijaksi hänen jälkeensä. Hänelle Kvadratus osoitti puheen ja luovutti laatimansa uskontomme asiaa ajavan puolustuskirjoituksen, koska jotkut kelvottomat miehet yrittivät tehdä meidän asemamme huonoksi. Tämä kirjoitus on vielä meidän päivinämmekin tuttu useimmille veljistä, samoin myös meille, ja siinä on nähtävissä loistavia todisteita sekä tämän miehen ajatustavasta että hänen apostolisesta oikeaoppisuudestaan. Itse hän ilmaisee, miten vanhaa aikaa hän edustaa, seuraavilla oman kertomuksensa sanoilla:KVADRATUS


Meidän Vapahtajamme teot olivat aina saapuvilla, sillä ne olivat tosia. Niitä olivat terveytensä saaneet ja kuolleista nousseet ihmiset. Ei ainoastaan ollut nähty, kun heidät parannettiin ja kun he nousivat kuolleista, vaan he olivat myös aina saapuvilla, eivät ainoastaan silloin kun Vapahtaja täällä maan päällä eli, vaan myös hänen täältä lähdettyään he elivät maan päällä pitkän aikaa, niin että muutamat heistä ovat eläneet meidän aikoihimme asti.

Kvadratuksen katkelma (Johdanto ja käännös, Heikki Koskenniemi)
bottom of page