top of page
Mountain Fog

Kolminaisuus - Muutamia perusasioita


Kristityt uskovat yhteen Jumalaan, joka on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Vaikka Raamattu ei tätä sanaa käytä, vanhastaan on puhuttu pyhästä kolminaisuudesta (trinitas) ja kolmiyhteisestä Jumalasta. Tämä uskonkohta on Kirkolle niin tärkeä, että perinteisesti sen kiistäjiä ei ole katsottu kristityiksi ollenkaan. Mutta mistä on kysymys? Tämän hyvin suppean esityksen tarkoituksena ei ole käydä suureen aiheeseen sen vaatimalla syvällisyydellä: Sen ovat tehneet monet kirkkohistorian suurmiehet, kuten kirkkoisä Augustinus jättiteoksessaan, ja monet kristillisen opin esitykset. Suppealla ja vain alkeet sisältävällä esitykselläkin on kuitenkin varmaan oma paikkansa.


LähtökohtaKristityt ovat alusta lähtien tunnustaneet Vanhan testamentin uskoa: On vain yksi Jumala. Tämä on Israelin uskontunnustus ja siihen liittyy esim. Paavali.


Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin (5. Moos. 6:49)


Me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa, on vain yksi ainoa Jumala. Onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia, moniakin jumalia ja herroja, mutta meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät. (1. Kor. 8:5-6)


Samalla kun koko Uusi testamentti tekee selväksi tämän perustavaa laatua olevan uskon, se puhuu Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä.


Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20)


Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys! (2. Kor. 13:13)


On siis vain yksi Jumala, mutta silti puhutaan Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. On siis pidettävä kiinni näistä molemmista asian puolista.


Isä on Jumala, Kristus on Jumala, Pyhä Henki on Jumala


Isän jumaluutta kukaan Raamattua lukeva ei kiistäne. Uusi testamentti opettaa selvästi, että Jeesus Kristus, Jumalan Poika, on Jumala, esim.

Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet (Joh. 1:18)


Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä (1. Joh. 5:20)

Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään (Kol. 2:9:)

Jo Vanha testamentti puhuu Jumalan Hengestä, jonka hän antaa ihmisille:


Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden Hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. 27 Minä annan Henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan (Hes. 36:26-27)


Esimerkiksi Efesolaiskirjeestä käy selväksi, että kyseessä ei ole painovoimaan verrattava vaikutus - sellainen ei tule murheelliseksi - , vaan persoona. Pyhän Hengestä Efesolaiskirje sanoo näin:


Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka (Ef. 4:30).


Apostolien teot kertoo, miten Ananias ja Safiira valehtelivat Pyhälle Hengelle - siis Jumalalle ja saivat sen mukaisen tuomion.


Miksi yritit pettää Pyhää Henkeä ja jättää maatilan hinnasta osan itsellesi? (Ap.t. 5:3).


Näin siis Isä on Jumala, Kristus on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala. Ja kuitenkin on vain yksi Jumala. On olemassa vain yksi Jumala, mutta kolme persoonaa.


Isä, Poika ja Pyhä Henki kirkastavat toisensa ihmiselleNuori, uskon löytänyt tyttö kyseli neuvottomana, pitäisikö hänen rukoilla Isää, Poikaa vai Pyhää Henkeä. Vanha mummo antoi yksinkertaisen ja sielunhoidollisen ohjeen: ”Rukoile ketä hyvänsä. Kyllä he keskenään sopivat, kuka tulee auttamaan.” Mainion ohjeen tueksi tutkimme Raamattua.


Poikaa, Jeesusta, ei Jeesuksen sanojen mukaan voi tuntea ilman Isää.


"Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille” (Matt. 11:25)


Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Matt. 16:17


Samalla on kuitenkin myös niin, ettei Isää ei voi kukaan tuntea ilman Jeesusta:


"Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.” (Matt. 11:27)


Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani” (Joh. 14:6).


Jumalaa ei voi kukaan tuntea ilman Pyhä Henkeä:


Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: "Abba! Isä!" (Room. 8:15).


Kukaan ei myöskään voi sanoa: "Jeesus on Herra", muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. (1. Kor. 12:3).


Näin siis Isä, Poika ja Pyhä Henki kirkastavat toinen toisensa ihmisille.


Miten asian hahmotamme?Mainiossa kirjassaan Hyviä uutisia huonoille kristityille Phillip Carey lainaa Augustinukselta seitsemän yksinkertaista peruslausetta

  1. Isä on Jumala

  2. Poika on Jumala

  3. Pyhä Henki on Jumala

  4. Poika ei ole Isä

  5. Poika ei ole Pyhä Henki

  6. Pyhä Henki ei ole Isä

  7. On vain yksi Jumala


Nämä peruslauseet ovat kaikki Raamatun mukaisia. Niiden avulla hahmotamme asian riittävästi. On yksi Jumala, mutta kolme persoonaa. Jumalan syvyyksiin meidän ei tarvitse yrittää tunkeutua. Hän on suuri salaisuus, josta ymmärrämme joka tapauksessa vain vähän, eli sen, mitä meille on ilmoitettu.


Näiden peruslauseiden jälkeenkin pohdittava riittää. Paljon enemmän voidaan sanoa ja on laajemmissa esityksissä myös taitavasti sanottu. Mutta näillä eväillä pääset varmaan alkuun.

Kolminaisuus - Muutamia perusasioita
bottom of page