top of page
Green Fields

Istutaan täysistunnossa

IMG_1111.JPG

Huomenta Turusta!


Kirkolliskokouksen nelivuotiskauden alulle on tyypillistä, että silloin tehdään paljon edustaja-aloitteita. Kokeneet ja kokemattomat edustajat ovat nytkin tehneet niitä suuren määrän. Jotkut aloitteista ovat sisällöltään keveitä, toisilla olisi suuri merkitys paikallistason toimintaan. Aloitteista käydään lähetekeskustelu, jonka jälkeen ne lähetetään jonkin valiokunnan käsiteltäväksi. Sitten ne palaavat täysistuntoon joko hylättäviksi tai lähetettäviksi kirkkohallitukseen valmisteltaviksi.  Nelivuotiskauden aikana valmistellut aloitteet palaavat täysistunnon käsittelyyn, uudelleen valiokuntaan ja sitten lopullisesti päätettäviksi.

Päätösprosessit ovat siis hyvin hitaita ja perusteellisia, ja hyvä niin. Kirkolliskokous joutaa istumaan ja pohtimaan uudistuksia. Perustyö tehdään seurakunnissa ja on hyvin tärkeää, ettei sinne työnnetä raakileita.

Nyt siis on menossa täysistunto sanan varsinaisessa merkityksessä. Luvassa on tuskin dramatiikkaa eikä ainakaan lopullisia päätöksiä. Istun maski päässä ja kuuntelen

bottom of page