Luterilaista uskoa

Erkki Koskenniemi, pastori

erkki.koskenniemi@gmail.com

Johdattelua luterilaiseen uskoon -

luemme läpi luterilaiset Tunnustuskirjat

 

Tervetuloa lukemaan luterilaisia Tunnustuskirjoja!
Osa Tunnustuskirjoista on hyvin suppeita, kuten Apostolinen uskontunnustus tai Nikaian uskontunnustus. Osa on laajempia, osa siltä väliltä.  Paljon niillä on annettavaa, myös se, mitä meidän kirkkomme oikeasti opettaa.
  Luimme keväällä 2018 Tunnustuskirjat Facebook-ryhmässä. Siinä käytetyn materiaalin perusteella on laadittu läpi tämä lukuohjelma, jossa jokainen määrittää oman lukutahtinsa itse.
Kaikki tunnustuskirjat on luettavissa ilmaiseksi verkossa, mutta onhan kirja toki näppärämpi.
Lukemisen tueksi on tarjolla pieniä johdatteluja nykyisestä Tunnustuskirjojen suomennoksesta kirkon sivuilta, laajempia Anton Einari Koskenniemen laatimia edellisestä käännöksestä ja varsin lyhyitä allekirjoittaneen laatineita.
   Koko Anton Einari Koskenniemen Tunnustuskirjojen laajan  johdantotekstin löydät täältä (osa 1osa 2, osa 3, osa 4 ja osa 5)

 


 
Alkulämmittelyksi:


Mitä tunnustuskirjat ovat ja miten niitä luetaan?


 

 

Kolme vanhan Kirkon tunnustusta

 

Luemme Apostolisen uskontunnustuksen, Nikaian uskontunnustuksen ja Athanasioksen uskontunnustuksen. Koska ne ovat syntyneet ja miksi ne kuuluvat luterilaisiin tunnustuskirjoihin?   Halutessasi voit lukea taustatietoa alta- mutta tärkeintä on että luet itse tekstit!

Kolme vanhan Kirkon tunnustusta - vahva viesti


Lyhyet johdattelut uskontunnustuksiin  kirkon v. 1990 julkaisemasta laitoksesta löydät täältä.  Isoisäni A. E. Koskenniemen johdannot v. 1948 Tunnustuskirjojen löydät täältä : Apostolinen uskontunnustus – Nikaian uskontunnustus – Athanasioksen uskontunnustus
Kuten huomaat, käsitykset näiden tunnustusten tekstimuotojen iästä vaihtelevat jonkin verran. Isompaa merkitystä tällä asialla ei ole.

 


Vähä katekismus

 


Seuraavana vuorossa on Vähä katekismus. Pienen ja tärkeän tekstin löydät täältä.
Halutessasi voit lukea taustatietoa. Oma lappuseni on täällä, isoisäni laajempi johdattelu katekismuksiin hänen laajassa esipuheessaan ja kirkon tunnustuskirjojen hyvin suppea esipuhe täällä

 

Augsburgin tunnustus

 

Jatkamme Augsburgin tunnustukseen, jonka Saksan luterilaiset lukivat keisarille valtiopäivillä v. 1530. Tätä tekstiä on totuttu luonnehtimaan luterilaisten päätunnustukseksi.
   Tekstin ja tunnustuskirjojen suomennoksen suppean johdannon löydät täältä ja isoisäni kirjoittaman edellisen laitoksen johdannon täältä.


Schmalkadenin uskonkohdat

 

Nyt vuorossa ovat Schmalkaldenin uskonkohdat. Uskonpuhdistuksen alusta lähtien oli osin toivottu, osin huhuttu että ongelmia ratkomaan kutsuttaisiin koolle kirkolliskokous. Nyt se näytti olevan tulossa Italian Mantuaan. Pelkona kuitenkin oli, että tämä kokous ei antaisi tilaa muulle kuin reformaatioon kohdistuville kurinpitotoimille. Parempaakin saattoi kuitenkin olla luvassa. Siksi ruhtinas pyysi Lutheria kirjoittamaan asiakirjan käsiteltävistä uskonkohdista: Missä asioissa oltiin yksimielisiä, missä oli ehkä neuvotteluvaraa, mistä taas ei voinut joustaa ollenkaan?  Luther kirjoitti suhteellisen lyhyen, lennokkaan ja teräväsanaisen asiakirjan, joka on myös helppolukuinen.


Mantuan kirkolliskokous ei koskaan toteutunut ja myöhempi Tridentin (Trenton) kirkolliskokous oli juuri sitä mitä luterilaiset olivat pelänneet. Mutta Schmalkaldenin uskonkohdat jäivät ja ne ovat hyvin mielenkiintoinen ja valaiseva tunnustuskirja. Voit lukea tekstin ja nykyisen käännöksen johdannon täältä. Edellisen laitoksen sisältämän hiukan laajemman johdattelun voit lukea täältä.


Paavin valta ja yliherruus

 

Jatkamme seuraavaan teokseen, eli teokseen Paavin valta ja yliherruus. Tämä Melanktonin kirjoittama lappunen on varsin lyhyt eikä siihen tarvita monta minuuttia.


Tekstin voit lukea täältä ja siellä on myös lyhyt johdanto. Muutama rivi enemmän on edellisessä, Schmalkaldenin uskonkohtia käsittelevässä johdannossa.

 
Upsalan kokouksen päätös

Suomessa kuuluu tunnustuskirjojen joukkoon myös lyhyt Upsalan kokouksen päätös vuodelta 1993. Sen taustalla on kuninkaan vaihtuminen: Sigismund III oli katolinen ja kokous ilmaisi selvästi, mihin uskoon se sitoutui.
   Tämän lyhyen tunnustuskirjan ja vielä suppeamman johdannon voit lukea täältä.

Hiukan laajemman  Tunnustuskirjojen edelliseeen laitokseen kirjoitetun johdannon voit lukea täältä.


Iso katekismus


Vähä katekismus oli tarkoitettu aivan tavallisiin koteihin ja lasten oppikirjaksi. Iso katekismus oli tarkoitettu niille, jotka opettavat näitä tekstejä. Lutherin esipuhe tähän teokseen on nautittavaa luettavaa, lennokas ja sisällöltään vahva. Se myös opastaa jokaista kristittyä kertaamaan aivan jatkuvasti uskon perusasioita. Tässä Luther uskaltaa asettaa itsensä esikuvaksi. Hän kertasi joka päivä käskyjä, uskontunnustusta ja sakramentteja eikä kuitenkaan voinut mielestään oppia niitä tarpeeksi hyvin. Siinä on meille polku!
   Lutherin katekismukset voit lukea täältä. Isoisäni johdattelu katekismuksiin täältä ja kirkon tunnustuskirjojen hyvin suppea esipuhe täällä.


Yksimielisyyden ohje


Nyt siirrymme Yksimielisyyden ohjeeseen. Tätä tunnustuskirjaa suosittelen lämpimästi kaikille, jotka vain malttavat lukea hiukankin laajempaa tekstiä. Teksti on kirjoitettu hyvin vaikeassa tilanteessa ja pahojen riitojen jälkeen. Se keräsi luterilaiset yhteisen tunnustuksen taakse. Se käsittelee hienosti monia sellaisia aiheita, joita tavalliset uskovat ihmiset kyselevät esim. raamattukurssilla tai kahvipöydässä. Kannattaa lukea!
Tekstissä on kaksi osaa, tiivistelmä ja laajempi selitys. Pilke silmäkulmassa on sanottu, että tiivistelmä on kirjoitettu siksi että poliittisesti tärkeät ruhtinaatkin ymmärtäisivät jotakin, ja laajempi selitys on tarkoitettu muille.
Tämän asiakirjan lukemiseen kuluu reilusti aikaa, mutta jokainen hetki kannattaa!  Löydät tekstin ja tuoreimman käännöksen johdannon täältä. Oma suppea johdantoni on tässä. Yksimielisyyden ohjeen taustalla olevista vaikeista tilanteista ja syvistä oppiriidoista saat hyvän kuvan lukemalla isoisäni laajan Tunnustuskirjojen johdannon alkaen otsikosta Schmalkaldenin sota. Augsburgin ja Leipzigin interimit.  Tuossa saat sukeltaa syvälle opillisiin kiemuroihin, ja se todella opettaa katsomaan asioita hiukan pintaa syvemmältä.


Augsburgin tunnustuksen puolustus

 
Tämän kertaisesta lukukerrastamme on jäljellä enää yksi tunnustuskirja. En syytä ketään siitä, jos Augsburgin tunnustuksen puolustus jää joltakin lukematta. Se on sinänsä oikein hyvä teos, rauhallinen ja tasapainoisesti perusteleva. Sen ongelma on muulla: Kun Augsburgin tunnustus oli luettu keisarille, katoliset teologit kirjoittivat asiakirjan, jossa sen väitteet pyrittiin kumoamaan. Tähän Kumoamukseen (Confutatio) Melankton kirjoitti oman vastineensa. Lukija joutuu siis tätä tunnustuskirjaa lukiessaan tuntemaan paitsi Augsburgin tunnustuksen myös siihen laaditun vastakirjoituksen. Toki Augsburgin tunnustuksen puolustus on erinomainen Augsburgin tunnustuksen selittäjä. Siitä huolimatta moni käyttää sitä lähinnä hakuteoksena eikä välttämättä jaksa lukea sitä johdonmukaisesti läpi.
Augsburgin tunnustuksen puolustuksen ja siihen liittyvän suppean esipuheen voit lukea täältä
Isoisäni johdattelu on jatkoa Augsburgin tunnustuksen johdannolle ja alkaa siis hiukan kesken. Voit lukea sen täältä