top of page

Ensimmäinen Johanneksen kirje

Ensimmäinen Johanneksen kirje

Ensimmäinen Johanneksen kirje


Jo Ensimmäisen Johanneksen kirjeen pintapuolinen tarkastelu osoittaa monia asioita. Ensiksikin kysymyksessä ei ole kirje sanan varsinaisessa merkityksessä. Kirjan alusta puuttuu paitsi sen lähettäjän nimi myös tieto siitä, kenelle se on osoitettu. Viestiä ei ole siis osoitettu yhdelle paikallisseurakunnalle. Tämän vuoksi tätä ja muista samanlaisia kirjeitä sanotaan katolisiksi, eli koko Kristuksen kirkolle osoitetuiksi kirjeiksi.

Toiseksi tulevat jo ensi lukemalla vastaan Johanneksen evankeliumista tutut asiat ja sanat, silmiinpistävimpänä ehkä puhe valosta ja pimeydestä. Lukija tunnistaa sen maailman, johon Johanneksen evankeliumi meidät kuljettaa: Se on rakkaudellinen, kirkas ja hoitava maailma.


Kolmanneksi näemme, ettei kirjalla näytä olevan kovin jäykkää rakennetta; se sisältää kristillisen uskon opetusta useammalta kannalta ilman että asiat liittyvät toisiinsa kovin kiinteästi. Usein toistuva asia on harhaopeista varoittaminen.


Kirjeen kirjoittaja ei siis ilmaise omaa nimeään. Hänen teologinen "käsialansa" ja tyylinsä antaa meidän kuitenkin ymmärtää varsin paljon. Sukulaisuus Johanneksen evankeliumin kanssa on niin ilmeinen, että näillä molemmilla Raamatun kirjoilla on varsin mahdollisesti sama kirjoittaja. On kuitenkin syytä olla varovainen: kirkollinen perinne antaa ymmärtää Johanneksen olleen hyvin vaikutusvaltainen opettaja. Turvallisempaa on tyytyä sanomaan, että nämä kirjat ovat peräisin samalta suunnalta alkukirkkoa.


Kirjeen kirjoittamisajankohta on vaikea tarkoin määrittää. Varmaan emme erehdy paljon, jos otaksumme sen kirjoittamisajankohdaksi noin 90-100.

bottom of page