top of page

Luukkaan evankeliumi

Luukkaan evankeliumi

Luukkaan evankeliumi


Kolmas evankelista Luukas on kirjoittanut paitsi evankeliumin myös Apostolien teot. Se merkitsee, että hänen kynästään on kaikkiaan 52 laajaa lukua Uudessa testamentissa, mikä nostaa hänet jo tekstimäärän vuoksi hyvin merkittäväksi teologiksi UT:n sisällä.


Joka lukee Luukkaan evankeliumia kartan kanssa, saattaa hämmästyä. Markuksen evankeliumissa Jeesus lähtee Galileasta Jerusalemiin luvussa 8 ja saapuu Jerusalemiin luvussa 9. Luukkaan evankeliumissa matkalle lähdetään luvussa 9 ja perille saavutaan luvussa 19 – hyvin iso osa evankeliumista tapahtuu siis matkalla.


Matteuksen tavoin Luukas on käyttänyt lähteenään Markuksen evankeliumia, meiltä kadonnutta Jeesuksesta kertonutta lähdettä sekä omia erityislähteitään.  Luukasta saamme kiittää monesta kertomuksesta, joita ei ole Raamatussa missään muualla. Niitä ovat kertomukset Jeesuksen syntymästä ja sitä edeltävistä tapahtumista (luvut 1-2), vertaukset laupiaasta samarialaisesta (10:29-37) ja tuhlaajapojasta (15:11-32) ja upea kertomus syntisestä naisesta fariseuksen kodissa (7:36-50).


Luukkaan evankeliumin lukija opettelee ensimmäisestä luvusta viimeiseen asti ymmärtämään, miten Jeesuksen toiminta liittyi Jumalan kauan sitten historiassa tekemiin pelastustekoihin. Sakarias, Simeon ja Hanna näkevät ikivanhojen lupausten täyttyvän ja kiittävät Jumalaa. Viimeisessä luvussa Emmauksen tien opetuslapset oppivat lukemaan Vanhaa testamenttia Kristuksesta käsin ja heidän sydämeensä syttyi valo ja ilo.

bottom of page