top of page

Jesaja

Jesaja 1-39


Vanhan testamentin kirjoittajien joukossa profeetta Jesajan hahmo kuuluu poliittisesti vaikutusvaltaisimpiin. Hänen elämästään kertoo paitsi Jesajan kirja myös 2.Kun. 18:13-20:19. Jesajan vuosikymmeniä jatkunut toimintansa sai alkunsa kutsmusnäystä kuningas Ussian kuolinvuotean (Jes. 6:1-6) Hän sai kutsumuksensa kuningas Ussian kuolinvuotena. Jesaja esiintyy kahden kriisin aikana kuninkaan neuvonantajana - pyydettynä tai pyytämättä - ensin Aahaan aikana (734-733) ja sitten Hiskian aikana v. 701.


Tutkijoiden parissa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että Jesajan kirja on nykyisessä muodossaan koulukunnan tuote. Sen ensimmäinen osa, 1-39, liittyy 700-luvun valtiolliseen tilanteeseen. Sen sijaan jakso 40-66 (ns. Deuterojesaja) julistaa toivoa noin kaksi vuosisataa myöhemmin pakkosiirtolaisuudessa elävälle Juudan kansalle, ja sitä käsitellään myöhemmin.


Jaksossa 1-39 erottuvat selkeästi omiksi jaksoikseen luvut 1-12, joissa Jesaja esiintyy voimakkaasti kuningas Aahaan edessä julistaen tuomiota ja uutta alkua. Luvut 28-32 edellyttävät Assyrian uhan. Jakso 36-39 sisältää kertomuksia Jesajan toiminnasta.


Jesaja 40-66


Pakkosiirtolaisuudessa eläville Juudan asukkaille Deuterojesajan (Jes. 40-66) viesti on ollut rohkaiseva ja riemullinen. Jakso edellyttää tilannetta, jossa Juuda on vankeudessa kaukana kotimaasta ja sille tuodaan sanoma pian tapahtuvasta vapautumisesta. Persialaisten kuningas Kyyros mainitaan nimeltä 44:28, 45:1). Useat tutkijat erottavat vielä ns. Tritojesajan (luvut 56-66).

bottom of page