top of page

Polykarpoksen marttyyrio (Johdanto, Heikki Koskenniemi)

Polykarpoksen marttyyrio (Johdanto, Heikki Koskenniemi)Johdanto tekstiin teoksesta Apostoliset isät, suom. Heikki Koskenniemi (Suomalaisen teologisen kirjallisseuran julkaisuja 168; Jyväskylä 1989 [1975])


Polykarpoksen marttyyrio on muodoltaan kirje. Vastaanottajaksi on merkitty Vähän Aasian sisämaassa, Frygiassa sijaitsevan Filomelionin seurakunta, jolle Smyrnan seurakunta lähettää kertomuksen piispansa marttyyrikuolemasta. Filomelionin seurakunta oli pyytänyt tästä tapahtumasta tietoja, mutta kertomus on laadittu samalla muidenkin seurakuntien luettavaksi (20:1). Tekijäksi ilmoitetaan muuan Markion (sattumalta samanniminen kuin tunnettu harhaopettaja, Polykarpoksenkin vastustaja).


Kertomus Polykarpoksen kuolemasta on erityisen mielenkiintoinen sikäli, että se on ensimmäinen lajissaan, vanhin tunnettu kertomus kristityn veritodistajan viimeisistä vaiheista, jollemme ota lukuun Apostolien tekojen esitystä Stefanuksesta. Myöhempiä on runsaasti. Ne eroavat Polykarpoksen marttyyriosta siinä, että niissä enimmäkseen on runsaasti legendanomaista ainesta.


Tekstimme päättyy oikeastaan 21. luvun loppuun. Myöhemmät kirjoittajat ovat sitä hieman lisäilleet. 22. luku esiintyy käsikirjoituksissa kahdessa eri muodossa, jotka molemmat on otettu suomennokseen mukaan. Polykarpoksen marttyyrion tekstitraditio ei ole erikoisen hyvä. 126

Polykarpoksen marttyyrio (Johdanto, Heikki Koskenniemi)
bottom of page