top of page

Ensimmäinen tessalonikalaiskrje

Ensimmäinen tessalonikalaiskrje

Ensimmäinen tessalonikalaiskrje


Ensimmäinen tessalonikalaiskirje on meidän tietojemme mukaan vanhin Paavalin kirjeistä ja todennäköisesti tämä pikkukirje on ensimmäinen Uuden testamentin kirjeistä.

Viedessään voittavaa sanomaa Eurooppaan apostoli Paavali joutui suuriin vaikeuksiin. Ensimmäisessä pysähdyspaikassaan Filipissä hän joutui yhdessä Silaan kanssa julkisesti ruoskituksi ja vankilaan heitetyksi. Apostolien tekojen luvun 16 kuvaamien hurjien tapahtumien jälkeen matka jatkui kohti Tessalonikaa.


Tessalonika oli silloin ja on nyt hyvin tärkeä kaupunki. Luukas kertoo Paavalin käynnistä siellä Apostolien tekojen luvussa 17. Paavali sai hänen mukaansa saarnata synagogassa vain kolmena sapattina. Saarna sai mukaansa joitakin juutalaisia ja vielä enemmän jumalaapelkääväisiä. Siksi kadulla kiihotettiin kansaa, nostatettiin meteli ja mielenosoitus, ja Paavalille tuli taas kerran äkkilähtö.


Päästyään turvallisen kauas kaupungista Paavali lähetti Timoteuksen katsomaan, oliko hänen pikaisen käyntinsä jälkeen Tessalonikassa jälkeäkään kristillisestä seurakunnasta. Timoteus palasi mukanaan loistavia uutisia: Kaupungissa oli seurakunta ja se oli erittäin vireä. Tämä sai Paavalin kirjoittamaan kirjeensä.

Ensimmäinen tessalonikalaiskirje saattaa olla jopa ensimmäinen Paavalin ylipäänsä seurakuntiin kirjoittama kirje. 1. Tess, on hyvin helposti ajoitettavissa. Tiedämme Paavalin ehtineen Ateenasta Korinttiin vuoden 50 vaiheilla. Juuri tähän aikaan sijoittuu myös nyt käsittelemämme kirjeen kirjoittaminen. Silloin Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta oli kulunut aikaa vain 20 vuotta. Uusi testamentti vie siis lukijansa hyvin lähelle kaiken alkua.

bottom of page