top of page

Joel

Joelin profetiat puhuvat tilanteesta, jolloin heinäsirkat tuhosivat sadon täydellisesti. Tähän liittyy voimakas parannussaarna sekä lupaus Hengen vuodattamisesta ja Jumalan armosta.


Kirjoittamisajankohdan määrittämistä heinäsirkkojen aiheuttama tuho ei juuri auta. Profeetan henkilöllisyydestä tiedetään vain se mitä ensimmäisessä jakeessa sanotaan ("Joel, Petuelin poika" 1:1). Näin kirja joudutaan ajoittamaan sisällöllisin perustein, mikä harvoin on yksiselitteistä. Harvemmat tutkijat sijoittavat sen aikaan ennen pakkosiirtolaisuutta (esim. ensimmäisen pakkosiirtolaisuuden aikaan 597-587). Tekstissä puhutaan kansanjohtajista, mutta ei mainita kuningasta vaan "vanhimmat" (1:2). Jerusalemissa on temppeli (1:9) ja ilmeisesti jo myös v. 445 rakennettu muuri (2:7, 9). Lainauksia vanhemmilta profeetoilta on runsaasti. Näin ajoitusta vuoden 400 vaiheille voidaan helposti perustella.


Kirjan yksityiskohtainen jaotteleminen ei ole ongelmatonta. Kaksi pääosaa hahmottuu kuitenkin helposti: 1-2 puhuvat heinäsirkkavitsauksesta ja siihen liittyen "Herran päivästä". On syytä huomata, että luvun 2 kuvaama Herran puuttuminen tilanteeseen ylittää selvästi heinäsirkkavitsauksen onnettomuuden ja kasvaa jo lopunajallisiin mittoihin. Jakso 3-4 puhuu Hengen vuodattamisesta, siihen liittyvästä pakanakansojen tuomitsemisesta ja Siionin uudesta kirkkaudesta. Joelin kirja on voimakkaasti lopunajallinen. Se tukee ajoitusta vuoden 400-vaiheille, jota leimaa apokalyptinen ajattelu.

bottom of page