top of page

Nahum

Nahumin kirja ajoittaa itse edellyttämänsä tilanteen Assyrian pääkaupungille Ninivelle suunnatussa pilkkalaulussa: "Oletko sinä muka parempi kuin Theba, joka sijaitsi Niilin rannalla vesien ympäröimänä? … Mutta sekin vietiin pois, sekin joutui vankeuteen …" (3:8-10). Egyptin Theba on siis hävitetty ja vuosi 667 (tai 663) takana. Sen sijaan Niniven hävitys v. 612 on vielä edessäpäin. Näin tilanne voidaan ajoittaa välille 667-612. Toisten tutkijoiden mukaan profeettakirja on syntynyt tähän aikaan, toisten mukaan sen on synnyttänyt Niniven hävitys tai tätä hävitystä on sovellettu myöhemmin toisiin vallanpitäjiin.


Kirjan pääosan muodostaa tuomio Ninivelle, 2:2-3:19. Sitä edeltää Jumalan kaikkivaltiutta korostava hymni 1:2-8 sekä Juudalle suunnatut lupaukset (2:9-3:1). Profeetasta ei ole muuta tietoa kuin nimi ja kotipaikka Elkos, jota ei kyetä sijoittamaan kartalle.


Muutaman luvun mittainen pieni profeettakirja näyttäisi olevan nykyajan ihmiselle kutakuinkin merkityksetön. Lähempi tarkastelu osoittaa aivan muuta. Ensinnäkin kirjan sanoma nousee ajasta, jolloin koko maailma oli valinkauhassa. Silloin profeetta osaa nähdä suuren Jumalan kaikkien kuohujen yläpuolella. Toiseksi on hyvä panna merkille, miten Nahumin kirja elää Ilmestyskirjassa: Assyrian romahtava suurvalta on jo kuva siitä valtakunnasta, joka romahtaa aikojen lopulla (Ilm. 6,17; 9,21; 17,2; 18,23).

bottom of page